Ajuda'ns a millorar

ATESMAPS

Cartografia d'allaus en 3d dels Pirineus:
ATES, cartografia d'allaus i anàlisi del terreny. Carrega un track i planifica l'activitat de forma òptima.

3d_rotation Anar al geovisor

Què és Atesmaps?

És un visor del terreny 3d amb cartografia d'allaus dels Pirineus. Concentra totes les zones ATES classificades, les trajectòries d'allaus més habituals i l'avaluador de condicions, la cartografia d'allaus de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i les capes d'orientacions, alçades i pendents. La càrrega del track i la visualització 3d, permeten planificar l'activitat de la millor forma possible.

multiline_chart

ATES

Avalanche Terrain Exposure Scale: Escala que classifica el terreny en tres categories segons el grau d'exposició a les allaus; simple, exigent i complex. La classificació es basa en les característiques físiques i la dinàmica d'allaus del terreny.

Més info +
forward
error_outline

BPA

El butlletí de perill d'allaus informa del grau de perill previst i del possible estat del mantell de neu per les hores posteriors a la seva emissió. El seu àmbit d'anàlisi és regional i per tant no s'ajusta a nivell zonal o de vessant.

Més info +
forward
network_check

AVALUADOR

L'avaluador de condicions és una eina complementària a l'escala de classificació. Ajuda a l'usuari a l'elecció objectiva de la sortida combinant ATES i BPA, amb tres nivells de recomanació; precaució, precaució extra, no es recomana.

Més info +
forward
3d_rotation

GEOVISOR

La visualització 3d facilita la interpretació del terreny, agafar referències, preveure punts de presa de decions... A més, s'incorpora la selecció de rangs d'alçades, orientacions i pendents, i cartografia d'allaus de l'ICGC.

Ves-hi +

Escala d'anàlisi del terreny

warning Prepara la sortida de forma òptima.

ATESMAPS incorpora informació cartogràfica i gràfica. L'avaluador de condicions, permet a l'usuari escollir l'activitat de forma objectiva, assumint les recomanacions derivades de la combinació de la classificació ATES i el BPA. El butlletí, al ser un pronòstic d'àmbit regional, no permet traslladar fidelment el pronòstic a nivell de vessant i per tant, és l'usuari qui ha de determinar, reconeixent el tipus de terreny i el mantell nival, on és el perill. Així, quan observem la muntanya directament, hem de ser capaços d'analitzar si la informació continguda al BPA i a l'avaluador de condicions, s'ajusten a la realitat.

A l'escala més precisa, la de vessant, les condicions del mantell que veiem i l'anàlisi del terreny que efectuem, són determinants en la presa de decisions. La informació d'escales menys detallades passen a segon terme, doncs els vessants poden estar afectats per múltiples variables que no es poden valorar a una escala d'anàlisi regional o de muntanya.